За нас
 
» Нашият екип
» Оборудване
» Сертификати
» Галерия
 
     
 

инж. Румен Георгиев

управител

 

 

ГЛОБАЛ ГЕО

е основана през 1999 в гр. Стара Загора от инж. Румен Георгиев.

Фирмата работи в областта на геодезията и кадастъра – изработване на кадастрални карти и регистри, извършване на геодезически измервания, изпълнение на геодезически и картографски дейности с фотограметрични методи, дейности при изработване на подробни устройствени планове, проектиране по част „Геодезия”, създаване и поддържане на цифрови модели и база данни на населени места и извънселищни територии, фотограметрични дейности и други.

Дейността на фирмата в страната е систематизирана в офиси в гр. Стара Загора и гр. София.

 
 

ГЛОБАЛ ГЕО разполага с екип от висококвалифицирани инженери-геодезисти с богат опит и всички необходими лицензи за извършване на геодезически дейности, специализирана техника включва пълната GPS-система TOPCON за измервания в реално време и последваща обработка с приемници, тотални станции, персонални GPS-приемници, и други.

Фирмата е сертифицирана по стандарт за управление на качеството ISO 9001:2008.
Същият гарантира качеството на работа и унифицирането на обслужването на граждани. Сертификатът обхваща основните работни процеси, свързани с геодезия, кадастър, фотограметрия, вертикално планиране, инвестиционно проектиране.

 

 

 
     
 
 
 
© 2010 Global Geo | Created by Vilex  

Полезни връзки

 
  Министерство на регионалното
развитие и благоустройството
    Клуб на работодателя
гр. Стара Загора
  Агенция по геодезия,
картография и кадастър
    Камара на инженерите
по геодезия
  Областна администрация
гр. Стара Загора
    Камарата на инженерите в
инвестиционното проектиране
  Министерство на земеделието
и храните
    Международна федерация
на геодезистите
  Общинска администрация
гр. Стара Загора
    Кадастрална карта и кадастрални
регистри Стара Загора