Новини
 
 
 
 
 
     
 
 

19.04.2010

Управителят на "ГЛОБАЛ ГЕО" и зам. председател на Камарата на инженерите по геодезия в България инж. Румен Георгиев бе част от българската делегация, която участва в ХХІV Световен конгрес на FIG - Международната федерация на геодезистите, който се проведе от 10 до 16 април в Сидни, Австралия, под мотото "Facing the Challenges – Building the Capacity". Следващият конгрес на FIG ще се проведе след четири години в Малайзия. България е единствената страна от Източна Европа, която е била домакин на такъв конгрес в далечната 1983 г. Повече информация за най-високия геодезически форум можете да получите от конгресния сайт. Успехът за България и за "ГЛОБАЛ ГЕО" се състои в три големи международни признания:

  • проявен беше реален интерес относно бъдещо участие на най-мощните български геодезически фирми в реализацията на мащабни проекти в чужбина;
  • на 23 и 24 септември в Албена ще се състои Международен симпозиум на тема "Съвременни технологии, образование и професионална практика в геодезията и свързаните с нея области". Симпозиумът ще се проведе паралелно със заседание на Генералната асамблея на съвета на европейските геодезисти. Събитието ще обедини двете европейски организации (Европейски комитет по геодезия CLGE и Европейска група на геодезистите EGoS) на геодезистите, които и досега си сътрудничат, членуват във FIG и имат в голямата си част общи членове. В България ще се избере за първи път единно ръководство.
  • ежегодната седмица на FIG на две от постоянно действащите комисии на организацията: Комисия 3 - за управление на пространствената информация и Комисия 7 - Управление на земите и кадастъра, ще се проведе през ноември в България.

 
 
 
     
    « 1 2   
     
 
 
 
© 2010 Global Geo | Created by Vilex  

Полезни връзки

 
  Министерство на регионалното
развитие и благоустройството
    Клуб на работодателя
гр. Стара Загора
  Агенция по геодезия,
картография и кадастър
    Камара на инженерите
по геодезия
  Областна администрация
гр. Стара Загора
    Камарата на инженерите в
инвестиционното проектиране
  Министерство на земеделието
и храните
    Международна федерация
на геодезистите
  Общинска администрация
гр. Стара Загора
    Кадастрална карта и кадастрални
регистри Стара Загора