ГЛОБАЛ ГЕО

основана през 1999 в гр. Стара Загора
от инж. Румен Георгиев.

Фирмата работи в областта на геодезията и кадастъра – изработване на кадастрални карти и регистри, извършване на геодезически измервания, изпълнение на геодезически и картографски дейности с фотограметрични методи, дейности при изработване на подробни устройствени планове, проектиране по част "Геодезия", създаване и поддържане на цифрови модели и база данни на населени места и извънселищни територии, фотограметрични дейности и други.

Дейността на фирмата в страната е систематизирана в офиси в гр. Стара Загора и гр. София.

ЕКИП

ГЛОБАЛ ГЕО разполага с екип от висококвалифицирани инженери-геодезисти с богат опит и всички необходими лицензи за извършване на геодезически дейности, специализирана техника включва пълната GPS-система TOPCON за измервания в реално време и последваща обработка с приемници, тотални станции, персонални GPS-приемници и други.

Фирмата е сертифицирана по стандарт за управление на качеството ISO 9001:2015. Същият гарантира качеството на работа и унифицирането на обслужването на граждани. Сертификатът обхваща основните работни процеси, свързани с геодезия, кадастър, фотограметрия, вертикално планиране, инвестиционно проектиране.