Сертификати, свидетелства, удостоверения

Сертификати на фирмата


ГЛОБАЛ ГЕО е вписана в регистъра по ЗКИР на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра.


 

Свидетелство за извършване на дейности по кадастър


Свидетелство за извършване на дейности по кадастър


Заповед АГЕНЦИЯ ПО КАДАСТЪР


Заповед АГЕНЦИЯ ПО КАДАСТЪР


 

Фирмата е сертифицирана по стандарт за управление на качеството ISO 9001/2015.

Същият гарантира качеството на работа и унифицирането на обслужването на граждани. Сертификатът обхваща основните работни процеси, свързани с геодезия, кадастър, фотограметрия, вертикално планиране, инвестиционно проектиране.


 

ISO 9001:2015


ISO 9001:2015


ISO 9001:2015


 

ЕКИП

ЗАПОВЕДИ, СЕРТИФИКАТИ, УДОСТОВЕРЕНИЯ

ГЛОБАЛ ГЕО разполага с екип от висококвалифицирани инженери-геодезисти с всички необходими лицензи за извършване на геодезически дейности

 

инж. Румен Желев Георгиев

 

Заповед


Свидетелство


Сертификат КИГ


Удостоверение КИИП


 

инж. Тихомир Тодоров Калчев

 

Заповед


Свидетелство


Сертификат КИГ


Удостоверение КИИП


 

инж. Ангел Илиев Кузмов

 

Заповед


Свидетелство


Сертификат КИГ


Удостоверение КИИП


 

инж. Велко Михайлов Велев

 

Заповед


Свидетелство


Сертификат КИГ


Удостоверение КИИП


 

инж. Нели Димова Старчева

 

Заповед


Свидетелство


Сертификат КИГ


Удостоверение КИИП


 

инж. Галина Петкова Карагяурова

 

Заповед


Свидетелство


Сертификат КИГ


Удостоверение КИИП


 

инж. Елена Георгиева Тотева

 

Заповед


Свидетелство


Сертификат КИГ


Удостоверение КИИП


 

инж. Деница Илиянова Ирманова-Бонева

 

Заповед


Свидетелство


Сертификат КИГ


Удостоверение КИИП


 

инж. Анатолий Николов Даскалов

 

Заповед


Свидетелство


Сертификат КИГ


Удостоверение КИИП


 

инж. Росица Николова Балабанова

 

Заповед


Свидетелство


Сертификат КИГ


Удостоверение КИИП