Централен офис


6002 Стара Загора, ул. Марин Дринов 11
тел.: 042 603 409; 042 622 913
факс: 042 603 439

GPS 42°25'17.00"N 25°37'43.07"E

e-mail: globalgeo@globalgeo.eu

Офис София


1700 София, бул. Климент Охридски 14
тел.: 02 9758275
факс: 02 9758276

GPS 42°38'51.58"N 23°21'17.21"E